Ti stille politikere, og husk på magtens tredeling!

7. december 2014 by jacobdklarsen

Dato: 07. december 2014
Kategori: Meninger
Tags: PolitikSamfund, Inger Støjborg, Pia Kjærsgaard, Magtens TredelingI de seneste par dage har sagen om Sam Mansour (Boghandleren fra Brønshøj) fyldt meget i medierne. Særlig den kommende dom fra Frederiksberg Byret har været diskuteret.
Jeg vil ikke gå ind i sagen og udfaldet af den kommende dom, men i stedet kigge på den den diskussion og debat som den kommende dom har medført.

Jeg synes det er fint at diskutere domme fra landets domstole.
Dog er det ofte en åndssvag diskussion da det er de færreste person, der har den nødvendige viden om sagerne og, den nødvendige juridiske viden om strafudmålingen.
Et lille tip fra mig til dig, der godt kan lide at diskutere domme fra landets domstole. Sæt dig 100 % ind i sagen og retskilderne, som ligger til grund for anklagen og forsvaret.
– Det tager tid og er komplekst, men hvis du ikke gør dette har du allerede sat et stort fedt: “Jeg læser Ekstra Bladet og Den Korte Avis”-klistermærke i panden på dig selv.Billede 06-12-14 02.22.48

Men hvis der er nogle personer der ikke skal diskture eller kommenterer kommende domme i specifikke sager det landets politikere! Under ingen omstændigheder.
I Danmark har vi nemlig en fin magtadskillelse kaldet Magtens Tredeling. Den deler magten op i tre kategorier:
Den udøvende magt: Regeringen
Den lovgivende magt: Folketinget
Den dømmende magt: Domstolene
Magtens tredeling er selve symbolet på et velfungerende demokratisk samfund. Og når politkerne begynder at lege Den dømmende magt, ved at udtale sig om enkelte sager og brokke sig og domstolenes kendelser er det i følge mit synspunkt:

1. Mangel på respekt for det demokratiske samfund og magtens tredeling. Det bør være et minimum at man kender til denne magtadskillelse og respekterer denne, når man har valgt at beskæftige sig med det danske samfund som sit levebrød.
2. Torskedumt*, da de ofte ikke har sat sig 100 % ind i sagen og retskilderne bag anklagen, og retskilderne for forsvaret. Derved ytrer de sig uvidende om et emne, og kører kun på populismen.
3. Strafbart jf.  retsplejelovens paragraf 1017, stk.2, nr.3, “som i tale eller skrift, beregnet på at virke i en videre kreds, forsætlig eller ved grov uagtsomhed, så længe endelig dom i en straffesag ikke er afsagt, fremsætter udtalelser, der er egnet til på uforsvarlig måde at påvirke dommerne, domsmændene eller nævningerne med hensyn til sagens afgørelse kan straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder”

Så kære politikere: Tænk jer lige om.

 

Nuvel, jeg synes at noget af det mest spændende at diskutere er stafudmålinger. Altså generelle strafudmålinger, og ikke for den enkelte sager(det tager simpelthen for lang tid at sætte sig ind i sagen og retskilderne).
Det er virkelig interessant at snakke om straf. Skal straffen udmåles ud fra et hævn-hensyn til offeret, skal det udmåles ud fra den økonomiske skade samfundet er blevet påført, ud fra etik-rangliste, er dødsstraf i orden osv.?
Det er et af de gode diskussionsemner.

 

 

* Eller måske er det ikke torskedumt. Måske er det blot en stor del af den danske befolkning der er torskedumme, og hopper på den.


1 kommentar »

  1. Den danske befolkning er ikke dumme( højre eller venstre fløj) de har meget forskelligt syn på mange ting men i et demokrati er der plads til alle også bonderøven der gik ud af 8 kl. Og tror på at enhver er sin egen lykkes smed og ikke skal forsørges af staten !

    Kommentar by Flemming larsen — 7. december 2014 @ 15:35

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /customers/2/2/1/jacobdklarsen.dk/httpd.www/wp-content/themes/wordpress-naked/comments.php on line 51